Info

Info2018-12-07T15:15:50+00:00

Cena ulaznice:

pojedinačna ulaznica – 400 RSD
grupna ulaznica – 200 RSD
parking (po satu) – 200 RSD

Grupna poseta podrazumeva posetu najmanje osam osoba/učenika..

Za kupovinu grupnih ulaznica potrebno je dostaviti spisak osoba sa punim imenom i prezimenom, overen pečatom firme ili škole i potpisom ovlašćenog lica.

Plaćanje se vrši direktno na blagajni ili preko tekućeg računa.

Za dobijanje profakture obratiti se:

Tel: + 381 11 2655 588, 2655 853
e-mail: tickets@sajam.rs

Karte možete podići na BLAGAJNI sajma:

Upravna zgrada, kancelarija 34
Tel: +381 11 265 58 20