Info

Info 2018-02-09T13:04:41+00:00

Radno vreme:

22. februar: od 10 do 18h
23. februar: od 10 do 19h
24. februar: od 10 do 19h
25. februar: od 10 do 17h

Cena ulaznice:

pojedinačna ulaznica – 300 RSD
grupna ulaznica – 200 RSD
parking (po satu) – 200 RSD

Učenicima i studentima ugostiteljkog i turističkog usmerenja omogućen je besplatan ulaz 24. ili 25. februara uz overene spiskove. Rok za dostavu spiskova je 10. februar.

Grupna poseta podrazumeva posetu više od 20 osoba/učenika.

Za kupovinu grupnih ulaznica potrebno je dostaviti spisak osoba sa punim imenom i prezimenom, overen pečatom firme ili škole i potpisom ovlašćenog lica.

Plaćanje se vrši direktno na blagajni ili preko tekućeg računa.

Za dobijanje profakture obratiti se:

Tel: + 381 11 2655 588, 2655 853
e-mail: tickets@sajam.rs

Karte možete podići na BLAGAJNI sajma:

Upravna zgrada, kancelarija 34
Tel: +381 11 265 58 20