Radno vreme:

20, 21, 22. februar: 10:00 – 19:00 časova
23. februar: 10:00 – 18:00 časova

Cena ulaznice:

pojedinačna ulaznica – 400 RSD
porodična ulaznica (roditelji sa decom do 16 godina) – 800 RSD
grupna ulaznica – 300 RSD
grupna ulaznica za đake i studente – 300 RSD
parking (po satu) – 200 RSD

Grupna poseta podrazumeva posetu najmanje osam osoba/učenika.
Za kupovinu grupnih ulaznica potrebno je dostaviti spisak osoba sa punim imenom i prezimenom, overen pečatom firme ili škole i potpisom ovlašćenog lica.
Plaćanje se vrši direktno na blagajni ili preko tekućeg računa.

Za dobijanje profakture obratiti se:

Tel: + 381 11 2655 588, 2655 853
e-mail: tickets@sajam.rs

Karte možete podići na BLAGAJNI sajma:
Upravna zgrada, kancelarija 34
Tel: +381 11 265 58 20