Kontakt

Kontakt2018-09-03T08:08:19+00:00

Projektni tim

Aleksandra Milosavljević
Dragana Kovačević
Dragan Zečević
Nataša Panić

Tel: +381 (0)11 2655-342, 3613-279, 2655-866, 2655-307
Fax: +381 (0)11 2655-722
e-mail: turizam@sajam.rs