Kontakt

Kontakt2018-08-03T11:12:07+00:00

Projektni tim

Aleksandra Milosavljević
Dragana Kovačević

Tel: +381 (0)11 2655-342, 3613-279
Fax: +381 (0)11 2655-722
e-mail: turizam@sajam.rs