Kontakt

Kontakt 2017-09-08T15:38:45+00:00

Projektni tim

Nikola Andrić
e-mail: nikola.andric@sajam.rs

Nikola Vuković
Katarina Kovačić
Dragana Kovačević

Tel: +381 (0)11 2655-377, 3613-279
Fax: +381 (0)11 2655-722
e-mail: turizam@sajam.rs