Kontakt

Kontakt 2018-05-10T08:49:24+00:00

Projektni tim

Aleksandra Milosavljević
Nikola Vuković
Katarina Kovačić
Dragana Kovačević

Tel: +381 (0)11 2655-342, 2655-377, 3613-279
Fax: +381 (0)11 2655-722
e-mail: turizam@sajam.rs