Kontakt

Kontakt2018-07-03T07:37:31+00:00

Projektni tim

Aleksandra Milosavljević
Katarina Kovačić
Dragana Kovačević

Tel: +381 (0)11 2655-342, 2655-377, 3613-279
Fax: +381 (0)11 2655-722
e-mail: turizam@sajam.rs