23. februar, od 12.30 do 13.30 časova
Mala konferencijska sala, Hala 4, Beogradski sajam

Suočavanje sa krizom i neizvesnošću u međunarodnoj ekonomiji i turizmu, zahteva preispitivanje svih zainteresovanih strana iz čitavog turističkog ekosistema. Postojeći modeli destinacijskog marketinga i menadžmenta zahtevaju transformaciju poslovanja ka održivijem ekološkom, ekonomskom i društvenom oporavku. Ovo predavanje će vam predstaviti različite mogućnosti, i dati ideju, kako destinacije mogu iskoristiti svoj uticaj za transformaciju ka održivijem razvoj turizma i iskoristiti priliku da tu transformaciju ubrzaju.

Podrška: Beogradski sajam turizma

Dušan Borovčanin je direktor Kongresnog biroa Turističke organizacije Srbije i prodekan Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment, Univerziteta Singidunum u Beogradu. Od 2022. godine izabran je u zvanje gostujućeg profesora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Strazburu. Obavljao je funkciju projektnog menadžera izrade kandidature Beograda i R. Srbije za Specijalizovani EXPO 2027. Dobitnik je priznanja „The meeting star“ kao najuticajniji predstavnik destinacije u Evropi od strane Kongres Magazina dve godine za redom. Nosilac je stipendije Ministarstva prosvete, nauke i visokog obrazovanja kao jedan od 1.000 najtalentovanijih mladih istraživača u zemlji. Kao nastavnik, član je uređivačkog odbora dva međunarodna naučna časopisa „Academica Turistica – Tourism and Innovation journal“ i „International Journal of Business Events and Legacies“. Prethodno radno iskustvo sticao je kroz rad u hotelijerstvu u hotelima: Hotel M, Holiday Inn Beograd, Square Nine i kompaniji Mona Hotel Management. Govori, francuski, engleski i italijanski jezik. Zaljubljenik u sport, turizam i hotelijerstvo. Ponosni finišer preko 10 polumaratona i rekreativni teniser.