Beogradski sajam organizovano dovodi kupce i priprema brojne B2B aktivnosti

U cilju unapređenja poslovnih aktivnosi i povezivanja ponude i tražnje, ove godine, na Sajmu turizma 2020, organizovan je dolazak kupaca iz regiona, Evrope i sveta.

Molimo Vas da ažuriratre svoje poslovne profile na B2B portalu, koji je postavljen ove godine u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Evropskom mrežom preduzetnika.