Četvrtak, 20. februar

12:15Otvaranje egipatskog paviljona
Štand: 1108, hala 1
15:00Okrugli sto: „Novi horizonti: Mogućnosti turizma između Egipta i Srbije u novoj deceniji“
Velika konferencijska sala, hala 4 – galerija

Petak, 21. februar

12:15„Okrugli sto o antikvitetima i turizmu“
Mala konferencijska sala, hala 4 – galerija

Subota, 22. februar

12:00Okrugli sto o putopisima, putopisnom novinarstvu i turizmu: Egipat u očima srpskih novinara
Velika konferencijska sala, hala 4 – galerija
15:00Okrugli sto: “Budućnost ekoturizma u Egiptu i Srbiji”
Mala konferencijska sala, hala 4 – galerija