Srbija nudi oko 2000 medicinskih usluga, od pregleda i dijagnostike do različitih medicinskih intervencija, a cene su i po pet puta jeftinije nego u zapadnim zemljama.

Putovanja iz medicinskih razloga postala su hit poslednjih godina, a najveće interesovanje vlada za domaće stomatologe, plastične hirurge, oftalmologe, ortopede i fizijatre, kardiologe, ali i za rehabilitaciju u banjama.

Značajan broj stranaca je promenio pol u Srbiji, a odlučuju se i na komplikovanije zahvate iz oblasti kardiohirurgije i neurohirurgije, jer su cene povoljne.

Kombinacija medicine i turizma je u Srbiji novina i beleži visoku stopu rasta, a pretpostavlja se da oko pet odsto stranih turista koji posećuju Srbiju to čine iz medicinskih razloga.

U strukturi ukupnog prometa medicinskog turizma 40 odsto su stomatološke usluge, 42 odsto ortopedija, kardiologija, kardiohirurgija i neurohirurgija, a 15 odsto estetska hirurgija.