Novi Sad/Újvidék/Neusatz je već tri veka, koliko postoji pod tim imenima, prostor raznolikog, bogatog kulturnog nasleđa mnogih naroda koji u njemu žive. Materijalna i nematerijalna kulturna baština stvarana u prošlim vekovima osnov je na kome počiva interaktivna mreža naučnih i kulturnih institucija, što Novi Sad danas čini prostorom aktivnog susreta kultura i različitih identiteta. To je grad muzeja, galerija, manifestacija od kojih je muzički festival EXIT stekao internacionalna priznanja i neospornu prepoznatljivost.

Poslednjih godina se u odnosu na tradicionalnu kulturnu produkciju grupišu programi i dešavanja u okviru nove kulturne matriceka avangardi i alternativi, čiji je programski epicentar Studentski kulturni centar, a prostorni epicentar – Kineska četvrt, sada poznata i kao Kreativni distrikt. Nova kreativna energija koja deluje na prostoru ovog distrikta deo je ideja i aktivnosti koje su kandidovale Novi Sad za Omladinsku prestonicu Evrope 2019 i Evopsku prestonicu kulture 2022.

Novi Sad posetioce takođe privlači svojom uređenošću, sigurnom ukotvljenošću uz Petrovaradinsku tvrđavu – Gibraltar na Dunavu, različitim jezicima koje govore njegovi stanovnici, ritmom koji odudara od užurbanog, haotičnog gradskog vremena. U okolini urbanog gradskog jezgra koje obeležavaju barokne, neorenesansne, klasicističke i bauhaus građevine, su izletišta, očuvani eko sistemi i kompleks pravoslavnih manastira na prostoru Nacionalnog parka Fruška gora. Salaši, čarde i vinski putevi na obodima Novog Sada posetiocima pružaju mogućnost da dožive svo bogatstvo gastronomije i seoskih običaja.

Novi Sad je grad koji svojim urbanim središtem i ruralnim okruženjem posetiocima nudi agendu neverovatne sadržajnosti. Svaki posetilac prema svom unutrašnjem osećaju za lepo i prijatno, atraktivno i veselo, korisno i pristupačno može stvoriti sopstveni ugođaj upoznajući sve slojeve prošlosti i sadašnjosti Novog Sada.

Novi Sad, grad na Dunavu, grad evropske istorije i tradicije i balkanske gostoljubivosti je iskustvo koje vam nedostaje.

Sajam turizma u Beogradu biće mesto gde će Turistička organizacija grada Novog Sada najlepše predstaviti lepote i znamenitosti grada.