KALENDAR AKTIVNOSTI I RADNO VREME

Pripremni period

01.02.2023. ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE
Rok za podnošenje prijava za tehničke usluge i izgradnju i opremanje štanda, i
Rok za podnošenje projekta štanda na overu
16 – 22.02.2023. MONTAŽA ŠTANDOVA
  Radno vreme hala u periodu montaže štandova je od 08:00 do 20:00 časova.
Rok za završetak radova na montaži i uređenju štandova je 22. 02. 2023. do 17:00 časova.
Svečano otvaranje Sajma je 22.02.2023. u 18.00.
22.02.2023. će biti primenjene mere pojačane kontrole u halama.

 

Sajamski period

23 – 26.02.2023. TRAJANJE PRIREDBE
Radno vreme hala Za izlagače Za posetioce
23 – 25.02.2023. 09:30 do 19:30 h 10:00 – 19:00 h
26.02.2023. 09:30 do 22:00 h 10:00 – 18:00 h
Do otvaranja hala za posetioce izlagači ulaze u hale na službene ulaze.

Postsajamski period

26.02.2023. ZATVARANJE PRIREDBE
Zatvaranje Sajma u 18:00 časova.
Uklanjanje tepiha iz prolaza do 19:00 časova, odnošenje eksponata i demontaža štandova do 22:00 časa.
27.02 – 01.03.2023. DEMONTAŽA ŠTANDOVA
Radno vreme hala u periodu demontaže štandova je od 08:00 do 20:00 časova.
Rok za završetak radova na demontaži štandova 01.03.2022. do 20:00 časova.

 

PROPUSNICE

Besplatne izlagačke propusnice

Pešačke propusnice
za zakup do 20 m2 izložbenog prostora
za svakih sledećih 10 m2 izložbenog prostora
za suizlagače
4 propusnice
1 propusnica – najviše ukupno 35 propusnica
1 propusnica
Parking – pešačke propusnice
za zakup do 20 m2 izložbenog prostora
za zakup do 50 m2 izložbenog prostora
za zakup do 100 m2 izložbenog prostora
za zakup do 300 m2 izložbenog prostora
za zakup više od 300 m2 izložbenog prostora
za suizlagače
1 propusnica
2 propusnice
3 propusnice
5 propusnica
7 propusnica
1 propusnica
Besplatne izlagačke propusnice preuzimaju se u inspektoratima izložbenog prostora.

Dodatne izlagačke propusnice i ulaznice

pojedinačna ulaznica za izlagače
pešačka propusnica za sve dane trajanja sajma
parking propusnica
450 RSD
1.800 RSD
4.500 RSD
Dodatne izlagačke propusnice i ulaznice pre početka sajma mogu se naručiti i preuzeti u inspektoratima izložbenog prostora, a u vreme sajma u blagajni.

 

VAŽNE NAPOMENE

Pre početka montaže štanda neophodno je izvršiti plaćanje zakupa prostora i izgradnje i opremanja štanda.

Izlagači koji sami uređuju izložbeni prostor imaju obavezu da overe projekat štanda. Overa se vrši u projektnom birou Beogradskog sajma, a projekat može biti dostavljen i elektronskom poštom u PDF formatu na adresu overaprojekta@sajam.rs.

Izlagači su u obavezi da poštuju termin otvaranja i zatvaranja sajamske manifestacije, odnosno da štand sa eksponatima bude u funkciji od otvaranja 22.02.2023. od 18:00 do zatvaranja priredbe, 26.02.2023. do 18:00 časova.

Nakon završetka radnog vremena za posetioce, struja na štandovima se isključuje iz bezbednosnih razloga.

Poslednjeg dana priredbe ulazak transportnim vozilima u krug sajma biće dozvoljen posle 18:30 časova.

U halama sajma zabranjeno je pušenje.

Izlagači su u obavezi da poštuju sve mere zaštite propisane u cilju suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19.

INFORMACIJE I KONTAKTI

Inspektorati izložbenog prostora
HALA TEL/FAX E-MAIL
Hala 1 + 381 11 2655 190, 2655 191 hala1@sajam.rs
Hala 2 i 1A +381 11 2655 240, 2655 241 hala2@sajam.rs
Hala 4 +381 11 2655 014, 2655 848 hala4@sajam.rs
inspektori@sajam.rs
Projektni biro
izgradnja i uređenje izložbenog prostora tel. +381 11 3615 246, fax +381 11 2655 522 arh@sajam.rs
overa projekata štandova tel. +381 11 2655 151, fax +381 11 2655 522 overaprojekta@sajam.rs