Izlagačke prijave za Međunarodni sajam turizma za 2022. godinu

Prijavni materijal za Međunarodni sajam turizma

Izlagačke prijave za Sajam ugostiteljske opreme HORECA za 2022. godinu

Prijavni materijal za Sajam ugostiteljske opreme HORECA

Prijave su u Adobe PDF formatu.