Potreba ljudi da putuju jača je od ekonomske krize i drugih aktuelnih problema, a to potvrđuju podaci da turizam u svetu svake godine ostvaruje sve bolje rezultate u svim domenima: povećanju broja turista, novim destinacijama, sadržajima i profitu.

Svetska turistička organizacija procenjuje da će turizam na globalnom nivou nastaviti trend rasta iz prethodnih godina, a Međunarodni sajam turizma u Beogradu je važan deo svetskih turističkih događaja i jedan od kreatora pozitivnog trenda.

Pridružite nam se i Vi!

Izlagačke prijave za Međunarodni sajam turizma za 2022. godinu

Izlagačke prijave za Sajam ugostiteljske opreme HORECA za 2022. godinu

Prijave su u Adobe PDF formatu.