Izlagačke prijave za Međunarodni sajam turizma 2023. godine

Prijavni materijal za Međunarodni sajam turizma

Izlagačke prijave za Sajam ugostiteljske opreme HORECA 2023. godine

Prijavni materijal za Sajam ugostiteljske opreme HORECA

Prijave su u Adobe PDF formatu.