Projektni tim

Dragan Zečević, koordinator projekta
Aleksandra Milosavljević, saradnik na projektu
Nataša Panić, saradnik na projektu
Zdenka Kostić, saradnik na projektu
Dragana Kovačević, administrator projekta

Tel: +381 (0)11 2655-342, 2655-866, 2655-206, 2655-017, 2655-307, 2655-239
Fax: +381 (0)11 2655-722

e-mail: turizam@sajam.rs, beowine@sajam.rs